Klassifisering av PPE

Klassifisering av PVU (PPE)

Personlig verneutstyr / Personal Protective Equipment

Forståelse og kunnskap om personlig verneutstyr er viktig. Enda viktigere er kunnskap om hvordan en skal håndtere dette. LRA ønsker å være et organ som videreformidler denne kunnskapen til kunder og kontakter. Det er 3 klassifiseringer av Personlig Verne Utstyr (PVU).

PVU – Kategori 1

Beskyttelse mot mindre risiko (f.eks hansker, solbriller).

PVU – Kategori 2

All personlig beskyttelsesutstyr som ikke faller i de to andre kategoriene (f.eks hjelm).

PVU – Kategori 3

Beskyttelse mot alvorlig risiko / død (f.eks seletøy, karabinere, slynger).

Alt personlig verneutstyr som beskytter mot fall fra høyde er kategori 3 i PVU.

Kategori 1

Produsentsertifiserer PVU og legger på CE merket.

Kategori 2

PVU skal være sertifisert av et teknisk kontrollorgan som  etter å ha godkjent egenskapene og informasjonen som fulgte med enheten , utsteder et CE -samsvars sertifikat.

Kategori 3

PVU skal være sertifisert CE av et teknisk kontrollorgan og produsent må ha et CE – sertifisert kvalitets kontroll system som garanterer vedlikehold av kvalitetsstandarder ( art . 11b direktiv 89/ 686 / EØF) eller , hvis det ikke er CE – sertifisert kvalitet kontroll System .PVU må resertifiseres hvert år ( art . 11a direktiv 89/686 / EØF ).

Samsvar med direktivet er etablert av kontrollorganisasjon gjennom anvendelse av de harmoniserte europeiske tekniske normer

 

(EN ) (EN 361 fallsikringssele, EN 355 falldemper , etc.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account