Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikkurs

Langset Rope Access AS er en NS 9600-3 sertifisert opplæringsbedrift. Alle våre kurs tilfredsstiller og utføres i henhold til kravene i NS 9600

Klasse A

Arbeid i tau klasse A: avanserte taumetoder(tilkomstteknikk). Personell som skal utføre arbeid i tau innen olje- og gassindustrien skal være sertifisert i klasse A.

Klasse B

NS 9600 skiller mellom 2 ulike klasser: Arbeid i tau klasse A, og klasse B: enkle taumetoder. Vi avholder kun Klasse B kurs på forespørsel. Dersom dette er aktuelt for deg, kontakt oss på kurs@langset.no

A-1

NOK 26 000

Varighet: 7 dager

A-1 Re-sertifisering

NOK 19 900

Varighet: 3 dager

A-2

NOK 22 500

Varighet: 5 dager

A-2 Modell 2

NOK 33 000

Varighet: 10 dager

A-2 Re-sertifisering

NOK 19 900

Varighet: 3 dager

A-3

NOK 29 000

Varighet: 8 dager

A-3 Re-sertifisering

NOK 19 900

Varighet: 3 dager

Tabellen til høyre viser hvilke kurs vi tilbyr, samt dets varighet og pris inklusiv sertifiseringsavgift som er på 8750,- inklusiv moms.

 

Kursprisen inkluderer også lunsj alle dager. Bedrifter kan kontakte oss via mail for egne avtalepriser. A-1 kurset inkluderer 7,5t grunnleggende fallsikringskurs.

 

Hos Langset Rope Access AS er du som kursdeltager dekket av vår forsikring, uansett om du deltar som privatist eller i regi av din arbeidsgiver.

Vedrørende re-sertifisering:

Innehaver av et sertifikat har selv det fulle ansvaret for å påse at eksaminering skjer innen utløpsdato på serifikat. Dette betyr at gjeldende sertifikat være gyldig på eksamensdagen. Dersom sertifikatet utløper før eksaminering gjennomføres, må innehaver gjennomføre fullt kurs på samme nivå før man kan bli sertifisert. Personell med sertifikat som har utløpt med 24 måneders varighet eller mer må starte på laveste nivå og foreta opprykk etter vanlige regler. Vi anbefaler kandidater om å begynne å se seg om etter et passende tidspunkt for kurs allerede 6 måneder før utløpsdato, og planlegge slik at det er mulig å ta 2 eksamineringer før utløpsdato.

Viktig informasjon dersom du ønsker å delta på kurs

Et kurs i arbeid i tau er fysisk krevende, så man bør være i god fysisk form før man melder seg på kurs.

Hos Langset Rope Access AS foregår kursundervisningen kun på norsk, og det er en forutsetning at kandidater har god forståelse for språket både skriftlig og muntlig. Alle kandidater MÅ fremvise en gyldig helseattest (som ikke er eldre enn 2 år), som viser at man er skikket for arbeid i tau, samt medbringe identifikasjonspapirer i form av enten pass eller førerkort ved kursstart.

Spesifikke krav til deltakelse på tilkomstteknikk-kurs iht. NS 9600

A-1 Sertifisering

 • Søker må ha fylt 18 år.

A-2 / Modell 1

 • Søker må ha fylt 20 år.
 • Søker må ha hatt A-1 sertifikat i minimum 12 måneder.
 • Søker må ha loggført minst 400 timer arbeid i tau som sertifisert på nivå 1.

A-2 / Modell 1

 • Søker må ha fylt 20 år.
 • Må ha dokumentert 3 års allsidig og relevant erfaring fra arbeid i tau eller annen klatreerfaring. Denne dokumentasjonen skal være godkjent av Soft Sertifisering AS og sendes til kurs@langset.no minimum 20 dager før kursstart.

A-3 Sertifisering

 • Søker må ha fylt 22 år.
 • Søker må ha vært innehaver av A-2 sertifikat i minimum 12 måneder og ha loggført minst 700 timer arbeid i tau som sertifisert på nivå 2.

A-1 Re-sertifisering

 • Søker må ha gyldig A-1 sertifikat på eksamineringsdagen.

A-2 Re-sertifisering

 • Søker må ha gyldig A-2 sertifikat på eksamineringsdagen.

A-3 Re-sertifisering

 • Søker må ha gyldig A-3 sertifikat på eksamineringsdagen.
 • Søker må ha gyldig A-3 sertifikat på eksamineringsdagen.

Sikringsleder re-sertifisering

 • Søker må ha gyldig A-3 SL sertifikat på eksamineringsdagen.
 • Søker må ha loggført minst 300 timer arbeid i tau siden forrige sertifisering, hvorav minst 150 timer er loggført med bruk av avanserte taumetoder.
 • Søker må ha deltatt på årlig seminar for sikringsledere.

Spørsmål vedrørende kurs rettes til kurs@langset.no  dersom ikke annet spesifiseres.

Transport og overnatting

Langset Rope Access AS har via samarbeidspartner mulighet for å tilby en pakkeløsning på transport og overnatting. Det inkluderer transport til og fra flyplass samt transport til og fra kurslokaler under hele kursets varighet. Ønskes dette fylles dette ut i påmeldingsskjemaet.

Kursoversikt

Her kan du melde deg på ønsket kurs.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account