Sakkyndig kontroll – fallsikring

§ 13-2.Tidspunkt for sakkyndig kontroll

Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr som nevnt i § 13-1 skal utføres:

hver 12. måned,
når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 måneder og det kan medføre fare for liv eller helse når det skal tas i bruk igjen,
når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret er plassert i, er påkrevd med hyppigere kontroll,
når arbeidsutstyret har vært utsatt for betydelig overbelastning, og
etter større reparasjoner eller ombygginger.

Sakkyndig kontroll kan utføres med lengre tidsintervaller når det kan dokumenteres at det ikke medfører fare for liv eller helse og den sakkyndige finner det fullt forsvarlig. Vi gir deg nødvendig opplæring for å kunne utføre slike kontroller på fallsikringsutstyr.

For bestilling av kurs: kurs@langset.no

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account