Innføring i sikkerhet, ansvar og vedlikehold — Modul 1.1

Innføring i sikkerhet, ansvar og vedlikehold

Modul 1.1

Kurset passer for: Arbeidsgiver eller den/de som er i hans sted, verneleder, IK- og KS-ansvarlige, Arbeidsledere, innkjøpere, drifts- og vedlikeholds ansvarlige, AMU-medlemmer, førere/brukere av arbeidsutstyr, andre arbeidere på terminaler, lagre, anlegg o.a. hvor man er utsatt for fare.

Alle som er arbeidstakere i Norge skal ha informasjon/opplæring i norske sikkerhets- og arbeids-forhold med tilhørende konsekvenser.

Opplæringen skal gi innføring i basiskunnskap om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, hvilke sik-kerhetskrav som stilles til arbeidsutstyr, aktuelt lovverk, hvem som har ansvar og plikter, krav til opplæring for bruk, krav til vedlikehold og sikkerhetsrutiner , rapporteringsrutiner ved uhell osv.

Denne dagen er grunnleggende for all sertifisert opplæring som truck, G4 Bro- og traverskran, G11 Løfteredskap, masseforflyttningsmaskiner, mobilkran, tårnkran, lastebilkran, portalkran og teleskoptruck.

Kursets innhold

Modul 1.1

Kursoversikt

Her kan du melde deg på ønsket kurs.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account