G11 Stropp- og anhuker

G11 Stropp- og anhuker

Teoretisk grunnopplæring i bruk av løfteredskap

Målsetningen med G11 kurset er å gi deltakerne en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av forskjellige løfteredskap. Opplæringen skal gi elevene innsikt i oppbygging av løfteredskaper, virkemåte, vedlikehold, kasseringsgrunner og bruk, slik at ulykker på personell og utstyr skal unngås i henhold til forskriftene. En skal også kunne gi signaler til fører av kran eller annen løfteinnretning slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Myndighetskrav

Arbeidsmiljøloven § 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten. For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Opplæring fra LRA inkluderer

  • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk
  • Bruk av nødvendig kursutstyr
  • Lunsj alle dager
  • En instruktør pr. 8 deltagere

Modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Varighet: 8 timer

Modul 2.3 – G11 Løfteredskap

Varighet: 16 timer

Kursbooking: kurs@langset.no

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account